Ga naar de inhoud

Over onze organisatie

Hoe we ons organiseren, hoe we samenwerken, en met wie we dat doen: onze mensen en onze partners.

De aanleiding

In 2012 werd Blijstroom opgericht, de eerste energiecoöperatie van Rotterdam. Wat bleek: het is niet alleen erg leuk om in je eigen wijk duurzame energie te produceren, maar het kost ook best veel tijd. Als elke nieuwe coöperatie het wiel zelf uit moet vinden, gaat er waardevolle tijd verloren. En die hebben we niet.

Daarom hebben de energiecoöperaties en -initiatieven van de stad Energie van Rotterdam opgericht: een gezamenlijk platform om alle bewoners zoveel mogelijk eigenaar te laten zijn van de energietransitie. Door de krachten te bundelen kunnen we werken aan uitbreiding en professionalisering.

Energie van Rotterdam Zo werken we samen

Zo werken we samen

Energie van Rotterdam is zelf ook een coöperatie. De koers bepalen we dan ook samen met de leden: de energiecoöperaties van Rotterdam. Door ons te verenigen kunnen we onze kennis en krachten bundelen, de samenwerking organiseren en onze stem laten horen.

De praktische uitvoering van de werkzaamheden doen we vanuit ons bedrijfsbureau. Dit is een BV die voor 100% onder de Coöperatie Energie van Rotterdam valt. Het bedrijfsbureau ondersteunt de bestaande energiecoöperaties op het gebied van (onder andere) projectontwikkeling, administratie en communicatie.

Het team is daarnaast verantwoordelijk voor profilering, acquisitie van nieuwe daken en overleg met partners. Allemaal gericht op het creëren van de omstandigheden waarin nieuwe energiecoöperaties, met wat hulp van de zon, als bloemen uit de Rotterdamse klei schieten.

We zijn aangesloten bij Energie Samen, de landelijke koepelcoöperatie en belangenorganisatie voor duurzame energiecollectieven.

Onze Mensen

Bedrijfsbureau
Coöperatie

Jelte
Boeijenga

Directeur bedrijfsbureau
Jelte werkt op het kruispunt van alle processen en partijen rondom Energie van Rotterdam. Toekomstgericht en altijd op zoek naar samenwerking. In 2012 stond Jelte mee aan de wieg van de eerste energiecoöperatie van Rotterdam.

Arnoud
Offerhaus

Projecten bedrijfsbureau
Arnoud zorgt voor ontwikkeling en realisatie van projecten. Dat is een dynamisch proces met veel verschillende partijen. Gelukkig heeft Arnoud ruime ervaring met projecten én het ontwikkelen van collectieve zonnedaken. In zijn vrije tijd is Arnoud actief voor het Leerorkest Drechtsteden.

Yvette
Prinsen

Community bedrijfsbureau
Yvette is van de stad en haar bewoners. Wie is waar actief, welke informele netwerken zijn er? Als spin in het web van Rotterdam brengt Yvette mensen en netwerken bij elkaar en werkt met hen aan meer eigenaarschap en zeggenschap in de lokale energietransitie.

Rob
Kragten

Voorzitter bestuur
Rob is een ervaren bestuurder met een achtergrond in de pensioenwereld. Rob vindt het belangrijk dat een organisatie goed bestuurd wordt met respect voor alle participanten. Hij streeft er altijd naar gestelde doelen te halen. Zijn hobby’s zijn lezen, koken en reizen.

Pieter
van der Kloet

Secretaris-penningmeester bestuur en voorzitter RVC
Pieter is secretaris-penningmeester van het bestuur en voorzitter van de Raad van Commissarissen. Ook is hij actief in het bestuur van Blijstroom.

Astrid
Madsen

Lid van het bestuur
Astrid is lid van het bestuur. In het dagelijks leven is Astrid adviseur op het gebied van energie en klimaat. Daarin gaat ze altijd op zoek naar het borgen van de publieke belangen en het verzilveren van kansen.

Mirjam
Pronk

Secretaris RVC
Mirjam zorgt als secretaris dat het werk van de RVC gedaan kan worden. Hiervoor neemt ze haar ervaring mee als bestuurslid van Blijstroom. Professioneel is ze actief als consultant warmtetransitie.

Martijn
Vos

Lid RVC
Martijn is in het dagelijks leven werkzaam bij Ortec Finance en brengt zijn kennis en ervaring graag in om de transitie naar een duurzame toekomst te maken.

Yvonne
Neef

Lid RVC
Yvonne is onafhankelijk consultant met ruim 20 jaar ervaring in de energiesector. Ze wil zich inzetten voor projecten die bijdragen aan de omvorming van het maatschappelijke systeem. Dat doet zij bij Energie van Rotterdam en bij de Delfshaven Coöperatie.

Onze Partners

Gemeente Rotterdam maakte de start van Energie van Rotterdam mede mogelijk, helpt met projectfinanciering en stelt daken ter beschikking.

Provincie Zuid-Holland ondersteunt vanuit de regeling Lokale Initiatieven Energietransitie. We delen kennis, en werken samen rondom energiearmoede.

Stichting BOOR helpt collectieve zonnedaken te realiseren door Rotterdamse schooldaken ter beschikking te stellen.

Sportbedrijf Rotterdam maakt collectieve zonnedaken mede mogelijk door daken ter beschikking te stellen.

SKAR (Stichting Kunstaccommodatie Rotterdam) doet mee met de lokale energietransitie door panden beschikbaar te stellen voor zonnedaken.

Samen 010 biedt, via vrijwilligersprojecten op zorg, armoede en sociaal isolement, hulp aan mensen in Rotterdam. Vanwege haar rol in de stad, is Samen010 een belangrijke samenwerkingspartner voor Energie van Rotterdam.

De Energiebank Rotterdam helpt Rotterdammers met het betaalbaar houden van hun energierekening. Energiebank Rotterdam is een project van Samen 010.

Samen met WijkEnergieWerkt maken we werk van de energietransitie.

Fokkema Linssen Notarissen, gevestigd in Rotterdam, verzorgt de notariële activiteiten voor Energie van Rotterdam en haar leden.

Samen werken we aan het benutten van alle lege schooldaken voor de energietransitie.

GraphicAlert is het duurzame en coöperatieve bureau achter onze huisstijl en website.

Wij zijn verantwoordelijk voor één van de meer dan 50 deals in het Rotterdams Klimaatakkoord.

Energie Samen is de landelijke koepel die alle energiecoöperaties vertegenwoordigt.

Wij zijn lid van Energie Samen Zuid-Holland, netwerk van energiecoöperaties en bewonersinitatieven.